Zelfreflectie vergt lef en energie. Wat is de identiteit van een organisatie? Hoe gedragen leidinggevenden zich? Is er commitment onder medewerkers? Hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende geledingen? Een organisatie die zich deze vragen durft te stellen, loopt minder risico om ‘bedrijfsblind’ te worden.

Bij haar activiteiten op het gebied van coaching kruipt Mistral Support in de huid van de consultant. Het bureau houdt een organisatie een spiegel voor waardoor de kwaliteiten en eventuele pijnpunten zichtbaar worden. Observeren, luisteren, signaleren en ‘met respect confronteren’: door zowel op individueel als op groepsniveau procesmatig naar gedragsaspecten, vaardigheden en houdingen van medewerkers te kijken, worden patronen en bedrijfsprocessen blootgelegd. Mistral Support ondersteunt organisaties in de zoektocht naar mogelijke verbeteringen binnen de bedrijfscultuur en structuur.

Mistral Support richt zich in het bijzonder op het middenkader.Als spil en ‘tolk’ tussen directie en werkvloer speelt het middenmanagement een sleutelrol.